מבוא לפסיכולוגיה בספורט חלק שני

מבוא לפסיכולוגיה בספורט חלק שני

*ההרצאות מוכרות לקורסי הסמכה תחת חוק הספורט

סמליל יוטיוב מבוא לפסיכולוגיה בספורט חלק ראשון
סמליל יוטיוב מבוא לפסיכולוגיה בספורט חלק שני
סמליל יוטיוב התאמת הפעילות הגופנית לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים