הרצאות בפסיכולוגיה של הספורט

הרצאות בפסיכולוגיה של הספורט

פיזיולוגיה של המאמץ

*ההרצאות מוכרות לקורסי הסמכה תחת חוק הספורט

סמליל יוטיוב מבוא לפסיכולוגיה בספורט חלק ראשון
סמליל יוטיוב מבוא לפסיכולוגיה בספורט חלק שני
סמליל יוטיוב התאמת הפעילות למתאמנים עם צרכים מיוחדים