הרצאות בפסיכולוגיה של הספורט

הרצאות בפסיכולוגיה של הספורט

פיזיולוגיה של המאמץ

*ההרצאות מוכרות לקורסי הסמכה תחת חוק הספורט

סמליל יוטיוב מבוא לפסיכולוגיה בספורט חלק ראשון
סמליל יוטיוב מבוא לפסיכולוגיה בספורט חלק שני
סמליל יוטיוב התאמת הפעילות הגופנית לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
סמליל יוטיוב מסוגלות עצמית
סמליל JPG מודל ה־L.T.A.D הנפשי (מנטלי)

 

שאלון לחץ לספורטאי

הנחיות למילוי השאלון


קבוצת דיון בנושא פסיכולוגיה של הספורט