מבוא לאנטומיה של גוף האדם חלק ראשון

מבוא לאנטומיה של גוף האדם חלק ראשון

*ההרצאות מוכרות לקורסי הסמכה תחת חוק הספורט

סמליל יוטיוב אנטומיה בקורס מדריכים - חלק ראשון
סמליל יוטיוב אנטומיה בקורס מדריכים - חלק שני
סמליל יוטיוב אנטומיה בקורס מדריכים - חלק שליש
סמליל יוטיוב אנטומיה בקורס מדריכים - חלק רביעי
סמליל יוטיוב מערכת הנשימה
סמליל יוטיוב מערכת הלב והדם