אימון הכוח כאמצעי לוויסות לחץ דם

אימון הכוח כאמצעי לוויסות לחץ דם.


© אוסף המאמרים הנו מקורי וחלים עליו זכויות יוצרים.
© אוסף זה משמש לעיון ולמידה וכן כמאגר מידע לכתיבה אקדמית נוספת.
© ניתן לצטט מהמאמרים תוך מתן קרדיט מלא לכותבים כמקובל בציטוט אקדמי.
© בציטוט תרגומים יש לציין גם את מקור התרגום.


מדידת לחץ דם יתר לחץ דם היה מאז ומעולם גורם סיכון משמעותי לבריאות האדם (Baddeley-White, 2019; Edwards, Wiles, & O’Driscoll, 2022; Edwards, De Caux, Donaldson, Wiles, & O'Driscoll, 2022). בשנים האחרונות הצטברו נתונים רבים על פעילות גופנית בכלל ואימונים ייחודיים בפרט המהווים אמצעי יעיל, בריאה ובטוח לוויסות לחץ הדם במנוחה (Edwards, Wiles, et al., 2022; Edwards, De Caux, et al., 2022).


אמנם מסורתית הפעילות הגופנית המומלצת הנה אימון סבולת אירובית וסבולת כוח (Baddeley-White, 2019), אך נמצא לאחרונה כי לתרגילים איזומטריים (סטטיים) יש השפעה חיובית יעילה יותר מצורות אימון אחרות (Baddeley-White, 2019; Edwards, Wiles, et al., 2022).


צורת האימון הנפוצה הנה לפיתת כף יד סטטית עם כדור ספוג אך לאחרונה מתחיל להצטבר גם מידע על ישיבת קיר. אדוורדס וחבריו (Edwards, Wiles, et al., 2022) לא מצביעים על עדיפות מבין השניים אך מהבנת המנגנונים הביולוגיים המופעלים באמצעות צורות אימון אלו הם משארים כי תרגיל איזומטרי לקבוצות שרירים גדולות יהיה יעיל יותר. מאוחר יותר אוששה השארה זו וניראה כי אימון ישיבת קיר איזומטרי (סטטי) יעיל גם לאורך זמן כאמצעי לוויסות לחץ דם במנוחה (Edwards, Wiles, et al., 2022; O’Driscoll, 2022).

המינונים המקובלים על פי המחקרים הנם 4 מערכות (סטים) של 2 דקות כיווץ איזומטרי (סטטי) ומנוחה של כ־2 דקות בין המערכות (Edwards, 2022).מקורות

Baddeley-White, D. S., McGowan, C. L., Howden, R., Gordon, B. D., Kyberd, P., & Swaine, I. L. (2019). Blood pressure lowering effects of a novel isometric exercise device following a 4-week isometric handgrip intervention. Open access journal of sports medicine, 89-98. DOI: 10.2147/OAJSM.S193008


Edwards, J. J., Wiles, J., & O’Driscoll, J. (2022). Mechanisms for blood pressure reduction following isometric exercise training: a systematic review and meta-analysis. Journal of Hypertension, 40(11), 2299-2306. DOI: 10.1097/HJH.0000000000003261


Edwards, J., De Caux, A., Donaldson, J., Wiles, J., & O'Driscoll, J. (2022). Isometric exercise versus high-intensity interval training for the management of blood pressure: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 56(9), 506-514. DOI: 10.1136/bjsports-2021-104642

O’Driscoll, J. M., Edwards, J. J., Coleman, D. A., Taylor, K. A., Sharma, R., & Wiles, J. D. (2022). One year of isometric exercise training for blood pressure management in men: a prospective randomized controlled study. Journal of Hypertension, 40(12), 2406-2412. DOI: 10.1097/HJH.0000000000003269