יכולת הכוח כסמן לסיכון למחלות לב

יכולת הכוח כסמן לסיכון למחלות לב


כושר גופני הנו אחד הסממנים המעידים על בריאותן של מערכות הלב, הדם והנשימה בקרב ילדים ונוער. נמצא כי השילוב של הסבולת בדרגותיה השונות יחד עם מסת שרירי הגפיים נמצאים ביחס ישר לבריאות מערכות אלו הן בקרב ילדים ונוער והן בקבוצות גיל מאוחרות יותר.


לאור אורח החיים של הילדים והנוער ההופך ליושבני יותר ויותר בעשורים האחרונים, נעשו מספר מחקרים במטרה למצוא ולהגדיר גורמים המצמצמים את הסיכון למחלות הלב. חלק ממחקרים אלו העלו לאחרונה כי יכולות כוח ירודות בקרב ילדים ונוער קשורות ישירות לעלייה בשכיחות מחלות לב בגיל הבוגר יותר ללא קשר לרמת יכולת הסבולת. עובדה זו מצריכה תשומת לב ממוקדת יותר בקרב מורים לחינוך גופני ואנשי הרפואה ביכולת גופנית זו.


תשומת לב ממוקדת זו צריכה לכלול מדידה, הערכה ומעקב. כדי למדוד, להעריך ולעקוב אחר יכולות הכוח של הילדים והנוער בהקשר הבריאותי, ראוי להגדיר תבחינים (קריטריונים) אחידים בעלי תקנים (סטנדרטים) מהימנים.


אחד התבחינים הנפוצים והמהימנים לבדיקת יכולת כוח בפלג הגוף העליון הנו לחיצת יד בדינמומטר. תבחין זה הוכח במספר מחקרים כמנבא מהימן למחלות לב. המחקרים מציעים כי נתייחס במבדק זה לתקנים הבאים:


תבחין נפוץ נוסף לבדיקת יכולת הכוח בפלג הגוף התחתון הנו קפיצה לרוחק מעמידה. גם תבחין זה הוכח במספר מחקרים כמנבא מהימן למחלות לב. המחקרים מציעים כי נתייחס במבדק זה לתקנים הבאים:


לאור המחקרים וההמלצות רואי לכלול בשיעורי החינוך הגופני ובאימונים הענפיים במסגרות הספורט השונות גם אימוני כוח. בנוסף, חשוב למדוד, להעריך ולעקוב אחר יכולת הכוח בקרב הילדים והנוער למען בריאותם בעתיד.