תחושת העייפות בפעילות הגופנית

תחושת העייפות בפעילות הגופנית

© אוסף המאמרים הנו מקורי וחלים עליו זכויות יוצרים.
© אוסף זה משמש לעיון ולמידה וכן כמאגר מידע לכתיבה אקדמית נוספת.
© ניתן לצטט מהמאמרים תוך מתן קרדיט מלא לכותבים כמקובל בציטוט אקדמי.
© בציטוט תרגומים יש לציין גם את מקור התרגום.


העייפות הנה מנגנון הגנה המשמש אמצעי לשימור המערכת העצבית שרירית במהלך מאמץ גופני עצים ע"י צמצום הספקו.


עייפות היקפית


עייפות עצבית


*נמצא כי עייפות עצבית הנה הגורם השכיח יותר לתחושת העייפות ולפגיעה בביצוע הגופני.